Opis

Caution box BL492 proizvođača Jorge fireworks iz Poljske. Trajanje vatrometa 30 sekundi, 49 pucnja, kalibar 30 mm. Opis efekata
ZLATNO OLOVO DO PLAVO SA ZLATNIM REPOM, CRVENI KOKOS + ZELENI STROB SA CRVENIM KOKS REPOM,
ZELENA DALIJA + LJUBIČASTI BOŽUR + PUCKETAVI SA ZELENIM REPOM, ZLATNA VRBA S PLAVIM REPOM,
SREBRNA VRBA PUKETAVA, HRIZANTEMA PUKETAVA SA ZLATNIM REPOM.