Opis

Revolution box JW5000 proizvođača Jorge fireworks iz Poljske. Trajanje vatrometa 43 sekundi, 56 pucnja, kalibar 30 mm. Opis efekata
13 Pucnja: CRVENA DO  KIŠNA VRBA SA CRVENIM REPOM. 12 pucnja: ZELENA DALIJA + ZVEZDA ZELENA SA ZELENIM REPOM. 12 pucnja: ŽUTA SVETLCAJUĆA VRBA+PLAVA ZVEZDA SA ŽUTOM REPOM. 12 pucnja PUCKETAJUĆA ZVEZDA SA ZELENIM REPOM . 7 Spucnja: VREMENSKA KIŠA + SREBRNA PUCKAJUĆA HRIZANTEMA SA PUCKAJUĆIM REPOM